LABO 6-9 jarigen: Het geheimzinnige kunstwerk

  Wanneer?
  Kostprijs?
 • €5
  Doelgroep?
 • 6-9j
  Deelnemers?
 • afhankelijk van de maatregelen
  Gast
 • Katharina Rohrer (AT)
  Startlocatie
 • mu-zee-um
  Eindlocatie
 • LABO mu-zee-um Edith Cavellstraat 10b
Inschrijven via mu-zee-um vzw